Logopeda zajmuje się badaniami i wykonywaniem działań praktycznych obejmujących obszary oceny, w jakim stanie jest rozwój mowy, a także przeprowadzaniem terapii z osobą, która posiada problem w postaci zaburzeń komunikowania się.

Zadania logopedy, to przede wszystkim:

– przeprowadzanie badań logopedycznych,

– przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy,

– rozpoznawanie przyczyn zaburzeń lub zakłóceń językowych,

– programowanie terapii logopedycznej,

–  prowadzenie terapii logopedycznej, czyli usuwanie zaburzeń  komunikacji językowej; pomaganie dzieciom z trudnościami w mówieniu i rozumieniu, a także czytaniu i pisaniu, uczenie niewykształconej mowy, likwidowanie przczyn i skutków zaburzeń mowy itp.

– współpraca z rodzicami (udzielanie porad, wskazówek, wywiad z rodzicami)

– współpraca z innymi specjalistami,

– profilaktyka, czyli zapobieganie powstawaniu wad wymowy, w tym:

– prowadzenie zajęć mających na celu usprawnianie narządów artykulacyjnych i kształtujących prawidłową wymowę, ćwiczeń słuchowych itp.

– sprawdzanie, czy rozwój mowy dziecka przebiega bez zakłóceń,

– aktywizacja rozwoju poznawczego i językowego

Idź do logopedy, kiedy  na przykład:

– pojawia się wątpliwość czy dziecko prawidłowo słyszy

– Jeśli niepokoi Cię to, że Twoje dziecko przy realizacji głosek:  t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż wkłada język między zęby,

– Jeśli Twoje trzyletnie dziecko nie mówi lub używa tylko kilka wyrazów albo nie rozumie, co do niego mówisz,

– gdy słyszysz, że Twoje dziecko mówi przez nos

– gdy głoski dźwięczne wymawia jako bezdźwięczne